IPN Ld 267/1

IPN Ld 267/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 267/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące Pawła Spodenkiewicza, działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), współzałożyciela Niezależnego Klubu Dyskusyjnego

Opis

Deklaracja założeniowa Niezależnego Klubu Dyskusyjnego z dn. 29-10-1977 r., potwierdzenie odbioru maszyny do pisania marki „Olimpia" nr 58344 P z Prokuratury Wojewódzkiej z dn. 21-1-1977 r., wezwanie Pawła Spodenkiewicza do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Łodzi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Niezależnego Klubu Dyskusyjnego z dn. 13-02-1978 r., zawiadomienie o wszczęciu przez Wydział Spraw Wewnętrznych Urząd Miasta Łodzi postępowania w sprawie działalności Niezależnego Klubu Dyskusyjnego z dn. 15-02-1978 r., upomnienie udzielone Pawłowi Spodenkiewiczowi przez pełnomocnika dziekana ds. toku studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego za nieprzestrzeganie obowiązków studenta z dn. 07-05-1978 r., odmowa Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych KWMO w Łodzi wydania Pawłowi Spodenkiewiczowi zezwolenia na wyjazd do KDL z dn. 17-07-1978 r., pokwitowanie odebrania przedmiotów podczas rewizji dokonanej u Pawła Spodenkiewicza z dn. 24-04-1980 r., postanowienie o odmowie uznania zażalenia złożonego przez Pawła Spodenkiewicza na rewizję w jego mieszkaniu z dn. 07-07-1980 r., decyzja nr 42 z dn. 13-12-1981 r. o internowaniu Pawła Spodenkiewicza.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
9
Miejsce przechowywania