IPN Bi 719/2

IPN Bi 719/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 719/2
Opis zawartości
Tytuł

"Pamiętnik Jadwigi Klimkiewicz" rkps/brudnopis obejmujący okres od sierpnia 1942 r. do 13-09-1944 r. (ołówek)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
101