IPN Bi 719/4

IPN Bi 719/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 719/4
Opis zawartości
Tytuł

Jednodniówka poświęcona pamięci Bohaterów Majdanka. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Koło Lublin, wrzesień 1947 r. (broszura zawiera dedykację: „Tej która ukochała Ojczyznę nad życie z miejsca swej Golgoty i cierpiała – kochanej koleżance Jadwidze Klimkiewicz w dniu jej imienin przesyłają współtowarzysze niedoli. Białystok dnia 15 października 1947 r.”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
19