IPN Ka 254/84

IPN Ka 254/84

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 254/84
Dawna sygnatura
156/98/18
Sygnatura wytwórcy
45/91
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja wydzielona z akt nadzoru WPG w Gliwicach

Opis

Teczka zawiera m.in. karty nadzoru nad dochodzeniami/śledztwami prowadzonymi przez SB, MO, WSW, GB WOP w Gliwicach i prokuratorów WPG w Gliwicach, karty udziału w postępowaniu sądowym przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu i Wojskowym Sądem Garnizonowym w Katowicach oraz korespondencję dot. osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, m.in. funkcjonariuszy MO, żołnierzy LWP i poborowych podejrzanych o dopuszczanie się przestępstw lub o niedopełnienie obowiązków służbowych, cywili oskarżonych o trwałe uchylanie się od pracy w jednostce zmilitaryzowanej – zakładzie pracy – w czasie stanu wojennego oraz osób podejrzanych o dopuszczanie się przestępstw z art. 46 i 48 dekretu z 12-12-1981 r. o stanie wojennym, m.in. o usiłowanie zorganizowania strajków w zakładach pracy, o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej oraz o rozpowszechnianie wrogiej, antysocjalistycznej propagandy na terenie województwa katowickiego w czasie stanu wojennego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
204