IPN Ka 253/411

IPN Ka 253/411

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 253/411
Dawna sygnatura
444/01/4
Sygnatura wytwórcy
36/95
Opis zawartości
Tytuł

Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Katowicach oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w sprawach o unieważnienie wyroków, zasądzenie odszkodowania lub odtworzenie zniszczonych akt spraw prowadzonych przez sądy wojskowe w Polsce w latach '40 i '50 dot. osób represjonowanych w okresie Polski Ludowej; karty udziału w postępowaniu sądowym przed WSG w Katowicach i Sądem WOW w Warszawie; listy spraw rozpatrywanych na posiedzeniach WSG w Katowicach

Opis

Teczka zawiera m.in. postanowienia wydane przez Sąd WOW w Warszawie na podstawie ustawy z 23-02-1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; zażalenia osób prywatnych na postanowienia WSG w Katowicach i Sądu WOW w Warszawie w sprawach o unieważnienie wyroków byłych sądów wojskowych i zasądzenie odszkodowania osobom represjonowanym

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1995
Data końcowa
1996
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
338