IPN Kr 425/1369

IPN Kr 425/1369

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1369
Dawna sygnatura
29/755/1369
Sygnatura wytwórcy
5/11
Opis zawartości
Tytuł

Zestawienia, korekty, rozliczenia i analizy wydatków i dochodów budżetowych oraz wnioski o przyznanie nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy jednostek podległych Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Krakowie za 1979 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania