IPN Gd 1086/9

IPN Gd 1086/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1086/9
Opis zawartości
Tytuł

Kopia cyfrowa albumu pamiątkowego Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech dedykowanego kierownikowi Szkolnictwa Polskiego w strefie okupacji brytyjskiej Kazimierz Łomniewski, wykonanego w Stremhorn w dniu 22-07-1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania