IPN BU 2458/30 t. 10

IPN BU 2458/30 t. 10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów