IPN Ka 237/11

IPN Ka 237/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 237/11
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja dot. namalowania w Gołonogu na pomniku hasła propagandowego w związku z referendum

Opis

Teczka zawiera m.in. odezwa Międzyorganizacyjnego Komitetu Głosowania Ludowego w Dąbrowie Górniczej dot. referendum

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
4