IPN GK 127/75 t. 4

IPN GK 127/75 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 127/75 t. 4
Dawna sygnatura
GK 127/75, 237 ob
Opis zawartości
Tytuł

[Ewidencja osobowa (ankiety) 1201 więźniarek narodowości żydowskiej (obywatelek polskich) przybyłych do obozu w dniu 04-08-1944 r. z obozu pracy przymusowej „Hasag” w Skarżysku Kamiennej. Tom 4: karty osób z numerami 901-1201.]

Opis

Karty osobowe zawierają informacje: imię, nazwisko, zawód, narodowość, data i miejsce urodzenia, wyznanie, stan cywilny, przynależność państwowa, miejsce zamieszkania członków rodziny, ostatnie miejsce pobytu więźnia, data przybycia do obozu, zapytanie o karalności, uwagi (m. in. informacje o członkach rodziny).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
298
Miejsce przechowywania