IPN Bi 263/53

IPN Bi 263/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 263/53
Sygnatura wytwórcy
29/70/2
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Ds" Prokuratury Powiatowej w Siemiatyczach z 1962 roku, nr od 1/62 do 895/62

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1962
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
180