IPN Gd 536/33 t. 2

IPN Gd 536/33 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/33 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie przedstawiające zamieszki uliczne w centrum Gdańska w dniu 03-05-1982 r.

Opis
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba kart
35
Miejsce przechowywania