IPN Rz 540/56

IPN Rz 540/56

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/56
Opis zawartości
Tytuł

„Kurier Mazowsza”, Gazeta ścienna NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; nr 60 z 04-09-1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1