IPN Rz 540/53

IPN Rz 540/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/53
Opis zawartości
Tytuł

„pIKNiK”, organ NSZZ „Solidarność” Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział w Krośnie, nr 2/1989

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1