IPN Rz 540/21

IPN Rz 540/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/21
Opis zawartości
Tytuł

„Rezonans”, pismo NSZZ „Solidarność” Olsztyńskiej Solidarności, nr 21 (27) z 05-08-1981 r. „Rezonans”, pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, nr 55 z 12-09-1981 r., nr 57 z 18-09-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1