IPN Rz 540/19

IPN Rz 540/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/19
Opis zawartości
Tytuł

„GŁOS WOLNY”, gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, nr 3 z 06-09-1981 r., nr 4 z 07-09-1981 r., nr 5 z 08-09-1981 r., nr 6 z 09-09-1981 r., nr 7 z 10-09-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1