IPN Rz 540/12

IPN Rz 540/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/12
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność z Gdańskiem”, pismo wydawane w środowisku NSZZ „Solidarność” w Łodzi.

Opis

W teczce: „Solidarność z Gdańskiem”, pismo współpracujące z niezależnym ruchem związkowym, Łódź, nr 28/29 z 11-05-1981 r.; „Solidarność z Gdańskiem”, pismo ruchu związkowego, Łódź, nr 31 z 30-06-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1