IPN Rz 540/11

IPN Rz 540/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/11
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn informacyjny w Instytucie Badań Jądrowych, nr 13 z 21-04-1981 r. „Sprawy związkowe” – biuletyn roboczy zespołu spraw związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ „S”, sierpień 1981, wydany w Bibliotece Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1