IPN Bi 610/76

IPN Bi 610/76

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 610/76
Opis zawartości
Tytuł

PWA Przegląd Wiadomości Agencyjnych, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, nr 31, rok III /70/, 05-10-1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4