IPN GK 918/14

IPN GK 918/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 918/14
Dawna sygnatura
810/14
Opis zawartości
Tytuł

[Wykazy imienne więźniów narodowości żydowskiej (obywateli polskich), którzy po wyzwoleniu obozu wyjechali do kraju oraz do Grecji.]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
9
Miejsce przechowywania