IPN Rz 783/3

IPN Rz 783/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 783/3
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Międzynarodowej Federacji Byłych Więźniów Politycznych Faszyzmu, [Warszawa], nr 3 z września 1947 (wersja w j. francuskim)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Biuletyn, Druk ciągły

Liczba tomów
1
Liczba stron
18