IPN BU 3785/30

IPN BU 3785/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/30
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Kawaleria Polska 1918-1939

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1918
Data końcowa
1939
Posteriora
2009
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
22
Miejsce przechowywania