IPN BU 3785/23

IPN BU 3785/23

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/23
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: FIDAC [grupa uczestników 11. Kongresu Federacji Międzysojuszniczej Byłych Kombatantów w Waszyngtonie w 1930 r.].

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1930
Data końcowa
1930
Posteriora
1931
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania