IPN BU 3629/6

IPN BU 3629/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3629/6
Opis zawartości
Tytuł

Publikacje dotyczące ppor. Jana Ruchały, fragmenty publikacji autorstwa dr. Jerzego Piechowicza "Sądeczanom walczącym o Polskę, fragment publikacji "13 Pułku Ułanów Wileńskich", i inne.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
49
Miejsce przechowywania