IPN Rz 369/14

IPN Rz 369/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 369/14
Dawna sygnatura
PSOKros 14, IPN GK 416/14
Sygnatura wytwórcy
IV Ds. 86/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Jan Tomalski, imię ojca: Józef, ur. 08-10-1892 r., podejrzanemu o to, że w okresie okupacji hitlerowskiej współpracował z żandarmerią niemiecką, działając na szkodę mieszkaców wsi Strzeszyn, tj. o czyny z art. 1 Dekretu PKWN z dn. 31-08-1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1