IPN Rz 301/10

IPN Rz 301/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/10
Opis zawartości
Tytuł

Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, Międzyuczelniany Zespół do Spraw Programowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Poznań-Warszawa-Wrocław 1980–1981.

Opis

Redakcja: Włodzimierz Filipek, Leszek Węcławski, Zbigniew Rykowski (et. al.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
15