IPN Rz 301/3

IPN Rz 301/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/3
Opis zawartości
Tytuł

„CIA”, biuletyn informacyjny NZS Rzeszów

Opis

W teczce znajduje się następujące numery „CIA” - biuletynu informacyjnego NZS Rzeszów: nr 7 (8-09-1981 r.), nr 9 (15-09-1981 r.), nr 10 (18-09-1981 r.), nr 11 (22-09-1981 r.), nr 12 (25-09-1981 r.), nr 13 (29-09-1981 r. – 2 egz.), nr 14 (6-10-1981 r.), nr 15 (14-10-1981 r.), nr 16 (22-10-1981 r.), nr 19 (9-11-1981 r.), nr 20 (24-11-1981 r.), nr 21 (8-12-1981 r.) oraz Wydawnictwo okolicznościowe CIA NZS: „Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II 8–14.VI.1987”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Druk ciągły, Druk ulotny

Liczba tomów
1
Liczba stron
68