IPN Rz 301/12

IPN Rz 301/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/12
Opis zawartości
Tytuł

„Kontrapunkt”, Niezależne Pismo Studenckie przy NZS WSP Rzeszów, nr 2, maj 1981 r.

Opis

Redakcja: Magdalena Szurlej, Kazimierz Szajna, Lesław Granat, Barbara Pałka.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
16