IPN Rz 301/15

IPN Rz 301/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/15
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność Związkowa”, Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność”, MKZ Rzeszów

Opis

W teczce znajdują się następujące numery biuletynu: nr 8 z 5-12-1980 r. (egz. niepełny), nr 9 z 8-12-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
10