IPN Gd 536/160 t. 1

IPN Gd 536/160 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/160 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące pobytu Antoni Zalasiński-Papuga, imię ojca: Jan, ur. 28-02-1920 r., w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Sachsenhausen w latach 1942-1945 (fotografia sygnalityczna więźnia KL Auschwitz, list wysłany z KL Sachsenhausen w dniu 18-07-1943 r., świadectwo przyjęcia z dnia 23-06-1944 r., zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26-02-1976 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1976
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania