IPN Gd 1061/109

IPN Gd 1061/109

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1061/109
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia planów budynku Studium Zawodowego przy ul. Kładki 24 w Gdańsku (dawna Victoriaschule): elewacja frontowa i tylna, plan pierwszego piętra, sporządzonego w dniu 30-06-1975 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania