IPN Gd 536/206

IPN Gd 536/206

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/206
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia artykułu pt. „Zapamiętać te nazwiska” zamieszczonego w Magazynie Solidarność, nr 2 (436) z lutego 2002 r., dot. składu komitetów strajkowych w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1981 r. i 1988 r. oraz składu Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Kserokopia fragmentu publikacji Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej SA w Gdańsku: Bogusław Kazimierz Gołąb, Idź... bądź wierny, Gdańsk 2010, dot. przygotowań do strajku w sierpniu 1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2010
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania