IPN Bi 672/1

IPN Bi 672/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 672/1
Opis zawartości
Tytuł

Dwa listy Władysława Sadanowicza oraz kopia elektroniczna jego zdjęcia w mundurze Armii Czerwonej

Opis

Jednostka zawiera: dwa listy z 24 listopada 1940 r. i 12 kwietnia 1941 r. pisane przez Witolda Sadanowicza do rodziców. (Autor opisuje realia służby wojskowej oraz wymienia kilka osób z okolic Sokółki służących z nim w Rostowie nad Donem.) Kopia elektroniczna fotografii Sadanowicza w mundurze armii radzieckiej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1941
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1