IPN Gd 959/48

IPN Gd 959/48

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/48
Opis zawartości
Tytuł

Kopia cyfrowa fotografii przedstawiającej demonstrację na al. Grunwaldzkiej w Gdańsku-Wrzeszczu w dniu 01-05-1985 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania