IPN Gd 959/45

IPN Gd 959/45

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/45
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających kordony milicyjne na ul. Rajskiej i ul. Heweliusza w Gdańsku w maju 1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania