IPN Gd 959/18

IPN Gd 959/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/18
Opis zawartości
Tytuł

Monit. Dwutygodnik Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku, nr 20 z dnia 21-04-1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania