IPN Gd 959/15

IPN Gd 959/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/15
Opis zawartości
Tytuł

Myśl niezależna IX LO. Pismo młodzieży IX LO w Gdańsku, nr 2 z dnia 15-05-1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania