IPN Ka 899/7

IPN Ka 899/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 899/7
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Maciej Jerzy, imię ojca: Ignacy, ur. 15-04-1929 r., oskarżonego o zerwanie flagi państwowej z budynku Domu Towarowego przy ul. Wolności w Chorzowie w dniu 07-10-1967 r., tj. o czyn z art. 25 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. Aresztowany dnia 10-02-1968 r. Skazany dnia 03-04-1968 r. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Bytomiu od dnia 15-02-1968 r. do dnia 06-06-1968 r., w Zakładzie Karnym w Potulicach od dnia 07-06-1968 r. do dnia 10-06-1969 r. oraz w Areszcie Śledczym w Mysłowicach od dnia 11-06-1969 r. do zwolnienia w dniu 25-07-1969 r.

Dates
Starting date
1968
Closing date
1969
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1