IPN BU 3714/2

IPN BU 3714/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3714/2
Opis zawartości
Tytuł

Ilustracje przedstawiające głównie roboty przymusowe i codzienne życie w okolicach Atbasaru w Kazachstanie oraz Czelabińsku (dot. Aliny Maliszewskiej).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
52
Miejsce przechowywania