IPN BU 3714/1

IPN BU 3714/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3714/1
Opis zawartości
Tytuł

Ilustracje przedstawiające Osadę Kletno na Polesiu w 1939 r., Bielsk Podlaski pod sowiecka okupacją, aresztowanie rodziny w kwietniu 1940 r., wywózkę na Sybir i pierwsze lata życia na zesłaniu Aliny Maliszewskiej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
63
Miejsce przechowywania