IPN BU 4103/3 t. 4

IPN BU 4103/3 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4103/3 t. 4
Opis zawartości
Tytuł

Irena z Woszczyninów Walkowska. Mój pamiętnik. T. 6 (29-11-1946 r. – 23-01-1955 r.); T. 7 (06-02-1955 r. – 17-03-1960 r.); T. 8 (27-07-1960 r. - 14-07-1969 r.).

Opis

List Marii z Ćwirko-Godyckich Woszczynin do córki Ireny Walkowskiej, Ignatów, 15-05-1936. Trzy fotografie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1936
Data końcowa
1969
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
331
Miejsce przechowywania