IPN BU 4103/3 t. 3

IPN BU 4103/3 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4103/3 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Irena z Woszczyninów Walkowska. Mój pamiętnik. T. 4 (22-11-1942 r. – 21-11-1943 r.); T. 5 (01-01-1944 r. – 19-05-1946 r.).

Opis

Dołączono notatkę służbową o wyłączeniu materiału o charakterze nieaktowym, dodano opisaną kopertę oraz kartę wglądową.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
178
Miejsce przechowywania