IPN BU 690/1

IPN BU 690/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 690/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja z przebiegu służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1949 dot. Józef Banach, imię ojca: Wawrzyniec, ur. 14-03-1904 r. (kopie)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1949
Posteriora
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
9
Miejsce przechowywania