IPN Bi 40/28

IPN Bi 40/28

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 40/28
Sygnatura wytwórcy
Wykaz 26 poz 2
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr "A" spraw o wykroczenia rozpatrywanych w I instancji przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Białegostoku w 1990 r., nr od 496 do 1000

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
100