IPN Po 698/42

IPN Po 698/42

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 698/42
Opis zawartości
Tytuł

Materiały różne NSZZ „Solidarność” Poznań (komunikaty, odezwy, apele, informacje, instrukcje, protokoły, uchwały, oświadczenia, projekty ordynacji wyborczych, oświadczenia, stanowiska, petycje, protokoły porozumienia, statuty, ordynacja wyborcza, deklaracje programowe, odpowiedzi, okólniki, odpisy, telegramy wewnętrzne, listy otwarte, wykazy).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Biuletyn, Druk ulotny

Liczba tomów
1
Liczba stron
215
Miejsce przechowywania