IPN Gd 1064/6

IPN Gd 1064/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1064/6
Opis zawartości
Tytuł

Skany fotografii przedstawiających: Maria Oświecimska, Wiktoria Oświecimska na tle szkoły

Opis

Skany 2 fotografii

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania