IPN BU 3785/24

IPN BU 3785/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/24
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Generałowie Polscy w Wielkiej Brytanii. ok.1940 - ok.1945

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania