IPN Gd 1234/51

IPN Gd 1234/51

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/51
Opis zawartości
Tytuł

Statut Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych (projekt). Apel Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Gdańsku do robotników w sprawie świadczeń i uprawnień pracowniczych z dnia 12-09-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania