IPN Gd 1234/67

IPN Gd 1234/67

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/67
Opis zawartości
Tytuł

Wieczór Wybrzeża, nr 110 (9055) z dnia 08-06-1987 r.

Opis

Numer zawiera informacje dot. pielgrzymki papieża Jan Paweł II do Polski

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania