IPN Gd 1234/31

IPN Gd 1234/31

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/31
Opis zawartości
Tytuł

BIPS. Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, nr 38/212 z dnia 03-10-1981 r. ( wydanie zjazdowe)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania